Od sunarodnika nameštaj, a od Mađara, mak, paprika i limun!

Od Olimpijskih igara u Parizu 1924. učesnici Igara su boravili u Olimpijskom selu, međutim to nije bio slučaj i sa Igrama u Londonu. London je bio izuzetak. Zbog loše finansijske situacije i zbog razaranja koje je tokom rata pretrpeo, Olimpijsko selo nije moglo biti izgrađeno.

Smeštaj je bio obezbeđen u školama, barakama, manjim hotelima, u pansionima i napuštenim ratnim vojnim logorima. Školske učionice su pregrađivane. Sa svih strana Engleske je stigao nameštaj i posteljina, ali za peškire nije bilo novca, pa su ih učesnici donosili sa sobom.

Zemlje učesnice su bile saosećajne i  pobrinule su se da daju podršku Igrama i donošenjem hrane. Kina je poslala bambusove mladice i zeleni čaj, Mađarska mak, papriku i 20 000 komada limuna, Amerika 15 000 tabli čokolade i 5 000 bifteka. Holandija je poslala 100 tona svežeg povrća, Danska 16 000 komada jaja, a Irska i Čehoslovačka 25 000 boca mineralne vode.

Hleb je bio racionalizovan, ali je Vlada dozvolila pekarima da za vreme trajanja Igara peku beli hleb