Olimpizam kao filozofija života!
Olimpizam predstavlja filozofiju života koja je utemeljena na olimpijskim vrednostima, tj. kombinuje sve kvalitete koje poseduju telo, volja i duh. Korene olimpizma nalazimo u antičkoj Grčkoj, a potom se razvio u moderni olimpijski pokret na inicijativu barona Pjera de Kubertena. Olimpijski pokret ima za cilj da promoviše olimpijske vrednosti, mir i saradnju među nacijama sveta.


Istorija olimpizma seže daleko u drevnu Grčku, u VIII vek pre nove ere, kada su se održavale Olimpijske igre u gradu Olimpiji. Ovaj sportski događaji se održavao svake četiri godine u čast boga Zevsa i predstavljao je vrhunac sportskog kalendara stare Grčke. Olimpijske igre su se održavale sve do IV veka nove ere, kada su zabranjene od strane Rimskog carstva zbog svoje povezanosti sa paganskim religijama.


Moderni olimpijski pokret započeo je 1894. godine, kada je francuski baron Pjer de Kuberten osnovao Međunarodni olimpijski komitet (MOK) sa ciljem da oživi Olimpijske igre u modernom dobu. Prve moderne Olimpijske igre održane su 1896. godine u Atini, Grčka, i okupile su 241 takmičara iz 14 zemalja. Od tada su se Olimpijske igre održavale svake četiri godine, sa izuzetkom u periodu Prvog i Drugog svetskog rata kada su otkazane, ili pak odložene usled pandemije Korona virusom 2020. godine.


Olimpijski pokret definisan je Olimpijskom poveljom, koja je usvojena 1896. godine. Ova povelja propisuje principe olimpizma, uključujući promovisanje olimpijskih vrednosti, fer igru, međunarodno razumevanje i mir, kao i zabranu svih vrsta diskriminacije. Takođe, MOK ima za cilj da podstiče razvoj sporta i fizičke aktivnosti širom sveta, kao i da podržava olimpijske i sportske organizacije u zemljama širom sveta.


Danas, Olimpijske igre su najveći i najvažniji sportski događaj na svetu, okupljajući hiljade sportista iz svih zemalja sveta. Osim toga, Olimpijske igre služe kao platforma za promovisanje kulturne raznolikosti i dijaloga između nacija. Zbog toga olimpijski pokret predstavlja simbol jedinstva i saradnje među ljudima, a olimpijski ideali ostaju inspiracija celom svetu.Foto: IOC