Amblem Olimpijskih igara - jedan od najvažnijih simbola!
Amblemi nisu izum 20. veka. Od srednjeg veka postoje grbovi za porodice, zamkove i ustanove. Istorija amblema za Olimpijske igre seže sve do Pariza 1924. „Grb” za Igre u Atini 1896. već je ispunjavao mnoge zahteve modernog olimpijskog amblema, iako je u vreme prvih Olimpijskih igara nije bio toliko važan. Ključno pitanje je: šta definiše olimpijski amblem i koje kriterijume mora da ispunjava? U principu, odgovor je jednostavan: amblem Igara obično kombinuje karakterističan simbol, slova koja označavaju lokaciju i godinu događaja, i olimpijske krugove. Olimpijski krugovi su se prvi put pojavili u grafičkom simbolu za Olimpijske igre u Antverpenu 1920. Prvi zvaničan amblem Igara pojavljuje se za VIII Olimpijske igre koje su održane u Parizu 1924. godine.
Više od 100 godina, olimpijski amblemi su se postepeno razvijali u ono što jesu danas, umetnički i grafički razrađeni, pažljivo osmišljeni zaštitni znakovi prepuni simbolike. Neki od ovih grafičkih simbola ili slova nisu priznati od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta kao zvanični amblemi Olimpijskih igara.
Da li ste znali?
Beograd je bio kandidat za Letnje olimpijske igre 1992. i 1996. godine. Iako nije izabran za grad domaćina Igara, amblem koji je bio osmišljen za ovu priliku je ostao upamćen kao prvi inovativni prikaz. Po prvi put do tada amblem je imao modifikovane olimpijske krugove u simbiozi sa predstavom ušća Save u Dunav.Foto:https://olympics.com/