Deo olimpijskog nasleđa - piktogrami!
Piktogrami su vizuelni grafički simboli koji se koriste za predstavljanje sportova na Olimpijskim igarama. Zvanično su prvi put uvedeni 1964. godine u Tokiju, međutim Markus Ostervalder, generalni sekretar Međunarodnog društva istoričara olimpizma objasnio je da se određen vid piktograma pojavio na Igrama u Stokholmu 1912., Parizu 1924. i drugim Igrama nakon toga, ali da oni još nisu ponudili taj vrlo jednostavan i jasan izgled koji danas poznajemo. Bile su to komplikovane ilustracije, ali ne i verbalni elementi koji opisuju sport, likovna takmičenja i sl. Na primer, za likovna takmičenja u Parizu 1924. postojao je simbol, odnosno ilustracija koja se može smatrati piktogramom.
Tim dizajnera koji je bio angažovan za Igre u Tokiju 1964. godine učinio je mnogo da oblikuje sistem kakav danas poznajemo. Smanjili su oblike i veličine na minimum i kako niko ne govori japanski jezik izvan Japana morali su da pronađu način da prikažu sportove i ostale elemente tako da ih razumeju zemlje iz celog sveta. Stvorili su jedan neverbalni sistem.


Piktogrami su u periodu od 1960-ih do 1980-ih bili informativnog karaktera, međutim to se vremenom promenilo. Postali su deo nasleđa, izgleda Igara i komercijalnog programa.
Da li ste znali?
Važna promena dogodila se za Igre 1994. u Lilehameru gde su, po prvi put, piktogrami ispričali priču. Oni su zasnovani na čuvenom 4.000 godina staroj rezbariji pronađenoj u pećini, koja predstavlja čoveka na skijama. Po prvi put, nasleđe jedne zemlje je ugrađeno u grafički dizajn, nešto što je pripadalo Norveškoj i bilo je povezano sa zimom ili zimskim sportovima.Foto: https://olympics.com/