Jugoslavija – idejni osnivač amblema Mediteranskih igara
Zvaničan amblem, ili logo Mediteranskih igara prvi put se javlja 1979. godine na Igrama u Splitu. Autor dizajna bio je Boris Ljubičić. Logo je morao biti prepoznatljiv i dovoljno snažan kao polazište vizuelnog identiteta Igara. Osim toga, logo je trebao uzdignuti njihov status na rang mnogo poznatijih, Olimpijskih igara. Težnja povezivanju sa OI jasno je vidljiva na amblemu koji verno prati zamisao Pjera De Kubertena. Umesto pet krugova, kod Ljubičića se pojavljuju tri distorzirana kruga, simbola tri kontinenta. Krugovi predstavljaju Afriku, Aziju i Evropu. Njihov donji deo je uronjen u plavu pozadinu koje simbolizuje Sredozemno more, a koje povezuje pomenuta tri kontinenta. Sami prstenovi su valovito distorzirani i tako stopljeni sa plavom, morskom pozadinom. Takav efekat nije bilo moguće dobiti uobičajenim crtačkim alatima, već se morala stvoriti optička iluzija dobijena postavljanjem ploče valovitog stakla preko uzorka kružnica. Međusobno spajanje krugova, kao i njihova bela boja simbolično iskazuju tezu o sportu, prijateljstvu i miru kao jedinstvu. Kod odabira boja, generalno, možemo primetiti jasno korišćenje kolorističkih vrednosti Mediterana. Iako je povezanost sa Olimpijskim igrama vrlo jasna i direktna, Ljubičićevi krugovi poseduju sopstvenu autentičnost, zbog čega su i usvojeni kao trajni simbol Igara, do duše, tek nakon tri naredna takmičenja.


Autor: Sara Đurković