Mediteranske igre - Kako je sve počelo?
Mediteranske igre se održavaju na četiri godine i predstavljaju za zemlje Sredozemlja najvažniji multisportski događaj posle Olimpijskih igara. U tom cilju okupljaju sportske delegacije 26 Mediteranskih nacionalnih olimpijskih komiteta sa tri kontinenta Afrike, Azije i Evrope, a koji su članovi ICMG-a (Međunarodni komitet Mediteranskih igara).
Prve Mediteranske igre su održane su 1951. godine u Aleksandriji u Egiptu, dok su predstojeće igre zakazane za jun 2022. godine u Oranu, Alžir.
Ideju je na Letnjim olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine predložio Muhamed Taher-paša, predsednik Egipatskog olimpijskog komiteta i potpredsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, uz pomoć člana MOK-a, grka Joanisa Ketseasa. Prvim Mediteranskim igrama prethodili su sportski događaji, kao što su na primer bili Mediteransko prvenstvo u atletici i Mediteranski fudbalski kup. U čast Muhamed Taher-paše organizovane su prve Mediteranske igre 1951. godine, a takmičenja su održana u 13 sportova uz učešće 734 sportista iz 10 zemalja. Prvih 11 igara održavalo se uvek godinu dana pre Olimpijskih igara, međutim, od 1993. godine održavaju se godinu dana nakon LOI. U Barseloni 1955. godine, tokom II Igara, odlučeno je da se formira Nadzorno-kontrolno telo, neka vrsta Izvršnog komiteta. Odluke su konačno materijalizovane 16. juna 1961. godine, a pomenuto telo je nazvano, po grčkom pojmu, ICMG.
Mediteranske igre se održavaju pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta i Grčkog olimpijskog komiteta koji je imao vodeću ulogu u osnivanju uprkos svim poteškoćama. Atina je stalno sedište ICMG-a (bez obzira ko bi mogao biti predsednik), a generalni sekretar komiteta je Grk. Ovo možemo posmatrati kao dodatno priznanje Grčkoj, naglašavajući njenu vodeću ulogu u pogledu funkcije i jačanja institucije.
Logo igara, koje se nazivaju i „Mediteranske olimpijske igre“, sastavljen je od tri bela prstena koji simbolično predstavljaju gore pomenuta tri kontinenta koji se graniče sa Sredozemnim morem. Ovaj logo se koristi od Igara u Splitu 1979. godine, za koje je osmišljen i nakon toga prihvaćen za sve naredne Igre.
Iako Srbija nema izlaz na Sredozemno more, član je ICMG i učesnik Mediteranskih igara. To mesto zauzima na osnovu osnivačkih prava budući da je Jugoslovenski olimpijski komitet, a čiji je pravni naslednik današnji Olimpijski komitet Srbije bio među osnivačima tog takmičenja.
Tokom ceremonije zatvaranja, zastava Igara se prenosi u državu grada izabranog za organizaciju narednih Mediteranskih igara.


Autor: Sara Đurković